Myyntiehdot

Tarjouksemme ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Sleipner Motorin omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Sleipner Motorin vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Piirustukset, kuvaukset ja muut tarjouksiimme liitetyt tiedot voivat sisältää virheitä, eivätkä ne kata kaikkia yksityiskohtia.

Tarjouksemme ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Sleipner Motorin omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Sleipner Motorin vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Piirustukset, kuvaukset ja muut tarjouksiimme liitetyt tiedot voivat sisältää virheitä, eivätkä ne kata kaikkia yksityiskohtia.

Toimitusaika lasketaan meidän tilausvahvistuksen päiväyksestä. Emme ota vastuuta toimitusajan viivästymisestä, joka johtuu olosuhteista joihin emme pysty vaikuttamaan, mukaan lukien alihankkijoiden viivästykset. Yli 12 kuukauden toimitusajan viivästys antaa ostajalle oikeuden perua tilauksen. Sleipner Motor on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

Ellei toisin ole sovittu, tilaukset toimitetaan varastostamme Vaasasta.

Myydyllä tavaralla on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin ole sovittu.

Jos ei muuta ole sovittu, maksuehto on ennakkomaksu. Erillinen sopimus voidaan tehdä kirjallisen hakemuksen jättämisen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hylätä tällaisen hakemuksen erustelematta tätä. Pidätämme myös oikeuden muuttaa maksuehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu Sleipner Motorista, pidätämme oikeuden viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.